Bestuur en toezicht bij coöperaties in de zorg

Begin

24-06-2019 om 11:00

Einde

24-06-2019 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

hoofdkantoor Coöperatie VGZ (Nieuwe Stationsstraat 12, 6811 KS Arnhem)

De coöperatie wint aan populariteit in de zorg. Zowel burgers die zelf zorginitiatieven starten als zorgprofessionals verenigen zich steeds vaker in deze rechtsvorm.

Ook wordt het coöperatieve gedachtegoed steeds vaker omarmd door verschillende belanghebbende partijen die met elkaar willen samenwerken; de zogenaamde multi-stakeholder coöperatie.

Verschillende ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag: Nederland verandert bijvoorbeeld van een ‘verzorgingsstaat’ in een ‘vóór elkaar zorgen staat’, er is een toenemende behoefte aan kleinschalige verbindingen, maar ook thema’s als uitkomstgerichte zorg en de juiste zorg op de juiste plaats dragen hieraan bij. Daarnaast gaan contractpartijen, zoals gemeenten en zorgverzekeraars, steeds vaker uit van coöperatieve waarden in plaats van een dualistische relatie.

De coöperatie lijkt dus een rechtsvorm die past bij de veranderende kijk op zorg, maar overlappende governanceprincipes kunnen in de praktijk tot verwarring leiden of soms zelfs contraproductief werken. Daarom organiseren NCR (Nationale Coöperatieve Raad) en de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) een netwerksymposium rondom het thema ‘governance van de coöperatie’.

 

Sprekers

Governance binnen de coöperatie - Rienk Goodijk          
Prof. dr. ir. Rienk Goodijk studeerde Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde daar in 1987. Sindsdien is hij als onderzoeker en senior-consultant werkzaam bij GITP op het gebied van governance en stakeholder betrokkenheid. Bovendien is hij in 2000 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, per 1 september 2010 tot bijzonder hoogleraar Governance in de Semipublieke Sector bij TiasNimbas Business School in Tilburg en sinds 2015 aan de VU in Amsterdam. Hij heeft inmiddels diverse boeken en publicaties over governance op zijn naam staan. Daarnaast is hij lid van meerdere advies- en toezichthoudende organen. Rienk Goodijk deelt met u de nieuwste inzichten rond goed bestuur en toezicht, professioneel handelen en governance. Wat is het belang van strategisch partnerschap tussen bestuur en toezicht binnen de coöperatie in de zorg?

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie - Diana Monissen
Diana Monissen is voorzitter van de raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland kanker. Nog steeds overlijdt één op de vier kinderen met kanker aan deze ziekte. Daarom namen ouders en zorgprofessionals meer dan tien jaar geleden het initiatief voor één nationaal kinderoncologisch centrum: het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Een uniek centrum waar alle hoog complexe zorg en research voor kinderen met kanker bij elkaar komt. Met maar één missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Het eigenaarschap van het Prinses Máxima Centrum berust bij de Coöperatie die gevormd wordt door vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging VOKK en van zorgprofessionals uit SKION. De Coöperatie waakt mede over de missie en het gedachtegoed van de initiatiefnemers: de ouders en de professionals. Diana Monissen vertelt over het Centrum, waarom gekozen is voor de coöperatie en hoe de verschillende stakeholders ieder vanuit hun rol bijdragen aan het realiseren van de missie.

 

Deelsessies

De coöperatie in het hart van de organisatie - ronde 1 & 2
Tom Kliphuis, voorzitter raad van bestuur Coöperatie VGZ, deelt zijn visie op het belang van coöperatief werken voor Coöperatie VGZ als zorgverzekeraar. Samen gaat u in gesprek over het belang van een goede governance.

Coöperatie de oplossing voor de zorg? - ronde 1 & 2
Dite Husselman is strategisch adviseur op het gebied van governance en bestuurlijke vraagstukken in eerstelijns-gezondheidszorg. Zij deelt de voor -en nadelen van het coöperatiemodel in de zorg. Waar moet je rekening mee houden? Geen stapeling van toezicht op toezicht, maar gebruik maken van waarden en normen die in de eerste lijn nog vanzelfsprekend zijn: zinnige en zuinige zorg.

Austerlitz Zorgt / Jan Smelik - ronde 1
Jan Smelik is medeoprichter van zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt. Sinds 2013 biedt deze zorgcoöperatie geïntegreerde zorg- en ondersteuningsdiensten, georganiseerd door en voor bewoners. Samen wisselt u van gedachten over de (on)mogelijkheden van een lokale zorgcoöperatie. Deze workshop is met name geschikt voor hen die graag bekend willen raken met het verschijnsel of zelf een initiatief willen opzetten.

Nederland Zorgt voor Elkaar / Jan Smelik - ronde 2
Naast medeoprichter van zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt, is Jan Smelik ook initiatiefnemer en algemeen coördinator van Nederland Zorgt Voor Elkaar, het landelijk netwerk van ruim 500 bewonersinitiatieven die zich bezighouden met zorg, ondersteuning, welzijn en wonen. Na een introductie van Nederland Zorgt voor elkaar, heeft u de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over wat het voor u als professional binnen overheid, welzijn of zorg betekent om met deze nieuwe coöperatieve beweging samen te werken.

 

Programma

10.30 - 11.00 uur   ontvangst
11.00 - 11.30 uur   opening Marijke Flamman, NCR en Michiel Vader, NVTZ
11.30 - 13.00 uur   inleidende sprekers; Diana Monissen en Rienk Goodijk
13.00 - 14.00 uur   lunch, met mogelijkheid om een rondleiding te volgen door het hoofdkantoor van Coöperatie VGZ; een uniek interieurconcept waar creativiteit, het denken en de samenwerking gestimuleerd wordt.
14.00 - 15.30 uur   deelsessies, mogelijkheid tot volgen van twee sessies
15.30 - 16.00 uur   afsluiting
16.00 - 17.00 uur   tijd voor ontmoeting met een drankje

 

Voor wie?
Bent u bestuurder of toezichthouder in zorg en/of welzijn of geïnteresseerd in ontwikkelingen in de wereld van zorgcoöperaties? U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst kosteloos bij te wonen.
 

Praktische informatie

  • Datum: maandag 24 juni 2019

  • Tijd: 11.00-16.00 uur

  • Locatie: hoofdkantoor Coöperatie VGZ (Nieuwe Stationsstraat 12, 6811 KS Arnhem)

  • Kosten: u kunt gratis aan het symposium deelnemen. Bent u na aanmelding onverhoopt verhinderd, dan kunt u zich tot drie dagen voorafgaand aan het congres kosteloos afmelden. Daarna wordt 45 euro in rekening gebracht.

 

         www.cooperatie.nl

 

Nationale Coöperatieve Raad (NCR) is een vereniging opgericht van en voor coöperaties. Als coöperatief kenniscentrum, platform en belangenbehartiger richt de dienstverlening zich op de collectieve coöperatieve sector en op individuele coöperaties. Het uitwisselen van kennis en ervaring tussen NCR en coöperaties staat hierbij centraal.

   

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) is een onafhankelijke en actieve vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. Dit doet zij door met en voor toezichthouders en raden van toezicht te werken aan professionalisering en ondersteuning van het toezichthoudende vak.

 
Themabank: Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance)
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Vaardigheid, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen