Goede of beschikbare zorg? De spanning tussen landelijke kwaliteitseisen en de gevolgen voor de zorg

Begin

14-06-2019 om 12:00

Einde

14-06-2019 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Stadion De Galgenwaard, Herculesplein 341, 3584 AA Utrecht

De spanning tussen landelijke kwaliteitseisen en de gevolgen voor de zorg in de regio. Deze dialoogbijeenkomst wordt georganiseerd door de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland.

Spanningsveld kwaliteit - toegankelijkheid

Landelijke kwaliteitsstandaarden bevatten vaak volumenormen en eisen op het gebied van personeel en beschikbaarheid van functies. Dit is bijvoorbeeld het geval bij geboortezorg, spoedzorg, intensieve zorg en oncologie.
Dit kwaliteitsbeleid leidt in veel gevallen tot concentratie van complexe zorg in (supra-)regionale centra. Concentratie van zorg kan bredere gevolgen hebben voor het zorgaanbod. Vooral in dunbevolkte, maar ook in dichtbevolkte regio’s kan de beschikbaarheid van sommige vormen van zorg in gevaar komen. Dit zorgt voor spanning tussen landelijke kwaliteitseisen en toegankelijkheid van zorg in regionale context.
 
Deze spanning staat ook in de belangstelling van de politiek.
Minister Bruins heeft, na aandringen van de Tweede Kamer, het Zorginstituut gevraagd om bij het Kwaliteitskader Spoedzorg aandacht te besteden aan de balans tussen kwaliteit en toegankelijkheid. Dit vraagt om een visie over hoe we om moeten gaan met deze spanning.

Doelgroep

De dialoogbijeenkomst is primair bedoeld voor:

  • Zorgprofessionals in de breedste zin van het woord
  • Beleidsmedewerkers die werkzaam zijn in de zorg of overheid
  • Bestuurders van ziekenhuizen

Maar ook als u anderszins vanuit uw professie, of als burger geïnteresseerd bent (regionale) zorg, kunt u zich inschrijven voor deelname.

Programma Kwaliteitsraad 14 juni 2019

Aanmelden

U kunt zich via het inschrijfformulier aanmelden voor deelname aan de Dialoogbijeenkomst: 'Goede of beschikbare zorg?' op vrijdag 14 juni 2019.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen