Bewonersinitiatieven: voor wie en door wie?

Begin

22-11-2018 om 12:30

Einde

22-11-2018 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Huis van Compassie, Groenestraat 170, Nijmegen

Bijeenkomst over krachten en dilemma’s van lokale initiatieven. Een bijeenkomst voor beleidsadviseurs gemeenten en burger- of bewonersinitiatieven.

Bewonersinitiatieven: voor wie en door wie?
 
Buurtinitiatieven brengen de buurt bij elkaar. Ze helpen bijvoorbeeld wijkbewoners met financiële problemen of laten vluchtelingen kennismaken met hun nieuwe omgeving. Hoe kan de lokale samenwerking tussen initiatieven die sociale uitsluiting voorkomen en gemeenten versterkt worden? Deel je kennis en ervaringen op 22 november in Nijmegen.
 
Uit een verkenning van Movisie blijkt dat er in Nederland volop buurtinitiatieven of kleinschalige vrijwilligersorganisaties zijn die sociale uitsluiting van buurtbewoners willen voorkomen. Deze praktijken richten zich op mensen die worden uitgesloten op basis van min of meer onveranderbare factoren zoals gender, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, etniciteit en handicap of veranderbare factoren zoals armoede, opleiding, identiteit of vervreemding.  
 
Deze initiatieven spelen een steeds grotere rol in de samenleving, vooral omdat er flink bezuinigd is op het opbouwwerk en zorg- en welzijnsorganisaties. Een van de belangrijkste uitdagingen van buurtinitiatieven is de samenwerking op lokaal niveau. Hoe kan de samenwerking tussen gemeenten en initiatieven in de buurt worden verbeterd? Zowel gemeenten als kleinschalige initiatieven in de wijk lopen in de samenwerking tegen bepaalde dilemma's aan. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op deze dilemma’s en onderzoeken we hoe je in vertrouwen kunt samenwerken. Ook delen we goede voorbeelden en kunnen bewonersinitiatieven en gemeenten met elkaar ervaringen uitwisselen.
 
Meld je nu aan! Interesse in deze bijeenkomst? Stuur een e-mail naar b.linnenbank@movisie.nl.
 
Programma

12.30 uur: Inloop met lunch

13.00 uur: Start inhoudelijk programma door middagvoorzitter Olaf Stomp

13.10 uur: Lou Repetur (expert sociale innovaties bij Movisie) zoomt in op het begrip ‘sociale basis’: wat zijn de knelpunten die gemeenten ervaren in de lokale samenwerking met buurtinitiatieven? En wat zijn de mogelijke oplossingen? 

13.30 uur: Jan Smelik (Nederland Zorgt voor Elkaar) vertelt over het actieprogramma Zorgzame gemeenschappen en over een succesvol buurtinitiatief in Austerlitz en de samenwerking met gemeente Zeist. 

14.00 uur: In thematafels aan de slag met dilemma’s als:  • Van diversiteit naar inclusiviteit: hoe doe je dat als initiatief? • Hoe representatief moet een initiatief zijn voor de hele buurt? • Hoe betrek je ook mensen met een lichtverstandelijke beperking of bewoners met een GGZachtergrond? • Hoe werken gemeenten in initiatieven in vertrouwen samen waarbij ruimte is voor experimenteren?

15.30 uur: plenaire terugkoppeling

16.00 uur: Borrel
 
Voor wie?  Beleidsadviseurs gemeenten, burger- en bewonersinitiatieven of lokale vrijwilligersorganisaties.
 
Locatie Huis van Compassie, Groenestraat 170 in Nijmegen

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen