Snelle groei Voorzorgcirkels

25-06-2024

Het aantal Voorzorgcirkels in Nederland groeit snel. Vanuit Nederland Zorgt voor Elkaar zijn drie projectleiders actief als trekkers in drie zorgregio's van zorgkantoor VGZ. Binnenkort presenteren zij het Kennisdossier Voorzorgcirkels in de Kennisbank van Nederland Zorgt voor Elkaar.

Wat is een Voorzorgcirkel?
Een Voorzorgcirkel is een groep van 10-13 senioren die niet verder dan 10-minuten fietsafstand van elkaar wonen. Een deel van deze groep kan een zorgvraag hebben maar dat hoeft niet. Waar het om gaat is dat deelnemers elkaar hulp en ondersteuning geeft als dat nodig is.
Er vindt een inventarisatie plaats van wie wat kan bijdragen: administratie, vervoer, luisterend oor, gezelschap, container buiten zetten etc. Zo ontstaat een kring van mensen die elkaar helpen.
De ervaring leert dat vragen om hulp of hulp aanbieden niet makkelijk is. Als mensen elkaar wat beter kennen gaat dat makkelijker. Daarom heeft iedere Voorzorgcirkel heeft een vrijwillige verbinder. Deze zorgt voor verbinding en contact door bijvoorbeeld een gezellige koffieochtend te organiseren. Een verbinder kan ook helpen als iemand een vraag heeft en niet weet waar hij terecht kan.

Wat levert een Voorzorgcirkel op?
Door mensen in een voorzorgcirkel met elkaar te verbinden ontstaan zorgzame buurten. De deelnemers sorteren voor op momenten waarop ze lichte ondersteuning nodig hebben. Hierdoor wordt er minder beroep gedaan op zorgmedewerkers en regelen mensen hun hulp in eigen omgeving. Daarnaast geeft het senioren de ruimte om hun leven zelf in te richten, hulp te geven en te ontvangen en van betekenis te zijn.

Waarom een Voorzorgcirkel?
Nederland vergrijst en de druk op de professionele zorg neemt toe. Gelukkig groeit het aantal bewonersinitiatieven in wonen, welzijn en zorg snel. Deze ontwikkelingen vragen om bewustwording en een nieuw samenspel tussen professionele en informele zorg en hulp.
De meeste ouderen denken niet of vaak te laat na over het moment waarop ze hulpbehoevend worden. Deze bewustwording zit hem niet alleen in verzorging door een verpleegkundige of aanpassingen aan de woning maar ook in dagelijkse praktische zaken zoals een boodschap, een praatje, de container aan de straat zetten, hulp bij administratie etc. Een Voorzorgcirkel levert een bijdrage aan het langer thuis blijven wonen van senioren door in te zetten op mogelijkheden en kwaliteiten van de senioren zelf. Het is een praktische en laagdrempelige werkwijze.

Meer weten?
Binnenkort staat in de Kennisbank van NLZVE het Kennisdossier Voorzorgcirkels

Contact met de projectleiders:

 

 

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen