Zorgcoöperatie Ravenstein

Zorgcoöperatie Ravenstein helpt bewoners zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te blijven wonen en noodgedwongen vertrek te voorkomen. De coöperatie biedt ‘georganiseerde burenhulp’ (boodschappen, klussen, vervoer en ontmoeten).

De hulp gaat – op materiaal- en benzinekosten na – met gesloten beurzen. De leden betalen alleen een jaarlijkse bijdrage, waaruit alle activiteiten worden gefinancierd. Omdat lid zijn méér is dan contributie betalen, heet het hier solidariteitsheffing.

De intrinsieke betrokkenheid van de inmiddels 400 leden is groot. Binnen de zorgcoöperatie nemen de leden zelf initiatief om wonen, zorg en welzijn te organiseren. Ieder lid denkt mee over de vraag wat nodig is om prettig in de eigen omgeving te wonen. Bewoners die zonder lidmaatschap gebruikmaken van de diensten worden aangespoord om lid te worden. Leden gaan met elkaar in gesprek en ideeën krijgen vorm. Je kunt geven, ontvangen en vragen.

De principes van solidariteit en gelijkwaardigheid lagen ook ten grondslag aan het gekozen verdienmodel en de bijbehorende rechtsvorm: een vereniging. Zorgcoöperatie Ravenstein wilde om zo onafhankelijk mogelijk te kunnen zijn liever geen subsidie aanvragen.

Bestuurslid Evert van Schoonhoven:
“Om vraag en aanbod te achterhalen hebben we een enquête uitgezet en een avond in het gemeenschapshuis georganiseerd. Hier kwamen 200 bewoners op af. We zetten de mensen met dezelfde wensen bij elkaar. Zo kregen we groepen met vervoerders, gastvrouwen en -heren, klussers, een boodschappendienst en een werkgroep communicatie. Voorts hebben we gevraagd: hoe zou je het vanuit onze missie en visie gaan aanpakken?"

De vereniging telt inmiddels zo’n 400 leden, die ieder € 24 euro per jaar betalen aan solidariteitsheffing (met een maximum van € 36 euro per huishouden). Dit levert per jaar € 6000 à 7000 euro op. Daarmee worden activiteiten, de huur van de ontmoetingsruimte en de koffie, thee en koekjes betaald.”

Leerpunten
Welke elementen droegen bij aan duurzame financiering?

  • Duidelijke uitgangspunten, iedereen doet het vrijwillig
  • Het bestuur trekt er niet aan, alles gebeurt vanuit de energie van bewoners
  • Besluiten worden genomen door mensen die het uitvoeren
  • Bij het beheer van het buurthuis wordt goed bewaakt dat sommige groepen geen rechten laten gelden op bepaalde dagen 
  • Het systeem van solidariteitsheffing zorgt voor onafhankelijkheid van externe financieringsbronnen
  • We gaan uit van concrete behoeften van bewoners 
  • We doen wat mogelijk is met de mensen en middelen die we hebben

Afbeeldingen

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen