Contributies en aandelen

Contributies en aandelen

Door je bewonersinitiatief (mede) te laten financieren door de mensen voor wie je het doet – buurt-, wijk- of dorpsgenoten – creëer je betrokkenheid en eigenaarschap én een solide financiële basis. Ook lokale ondernemers en organisaties kunnen zorgen voor draagvlak en financiële armslag.

Ondersteuning nodig?
We denken graag met je mee!

ondersteuningsteam@nlzve.nl
✆ 0800 - 8010

 
 
 

Geld genereren kan op vele manieren: van contributies tot donaties en van sponsoring tot het uitgeven van aandelen. De rechtsvorm van je initiatief hangt hier nauw mee samen. Als vereniging kun je een jaarlijkse contributie van je leden vragen. Je kunt ook een aparte 'Vrienden van ...'-stichting oprichten, waarmee je donaties werft onder inwoners, bedrijven en organisaties. Als je daarbij de ANBI-status verwerft, kun je gulle gevers onder bepaalde voorwaarden belastingvoordelen in het vooruitzicht stellen.

Coöperatie
Voor nog meer gedeeld eigenaarschap kun je een wijk- of dorpscoöperatie oprichten. Deze rechtsvorm maakt het mogelijk om aandelen te verkopen of mensen anderszins de mogelijkheid te bieden tot beleggen. Buurtbewoners en andere betrokkenen worden dan mede-eigenaar van de coöperatie en krijgen een persoonlijk belang bij het voortbestaan ervan. Een veel voorkomend voorbeeld is de lokale energiecoöperatie, waarvan er inmiddels al vele in Nederland actief zijn.

Een ander voordeel van een coöperatie is dat er geen startkapitaal is vereist. Wel moeten statuten worden opgesteld.

Voor de oprichting van een coöperatie moet je een notariële akte laten opstellen bij een notaris. Een coöperatie moet ook in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel worden ingeschreven. Meer informatie over coöperaties vind je op de website van de KvK. 

Aandelen, obligaties en leningen
Veel kleine(re) bedragen vormen samen een groot bedrag. Is het lastig om je initiatief gefinancierd te krijgen door een of meer grote partijen, overweeg dan om een groep investeerders - dat kunnen ook bewoners zijn! - bijeen te brengen. Je kunt aandelen uitgeven of hen via obligaties en leningen mede-eigenaarschap geven. Denk goed na over de juridische vorm waarin je deze constructie giet. 

 

Praktijkverhaal 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"1","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"231412"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":true,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
 

 

 


 

 

 

Om rekening mee te houden 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"10","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"231414"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":false,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Agenda 

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"234361"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":true,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}


 

 
 
 

Andere financieringsvormen 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"5","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-link","topn":"10","orderBy":"NEWID()","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"234261"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":false,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
 

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen