Fondsen en subsidies

Fondsen en subsidies

Steeds meer gemeenten stimuleren initiatief van onderop via bijvoorbeeld wijk- en buurtbudgetten of thematafels, en ook provincies en het Rijk stellen regelmatig subsidies beschikbaar. Daarnaast zijn er veel landelijke, regionale en lokale fondsen actief, elk met een eigen doelstelling en werkterrein én een eigen manier van aanvragen verwerken.

Ondersteuning nodig?
We denken graag met je mee!

ondersteuningsteam@nlzve.nl
✆ 0800 - 8010

 
 
 

Fondsen
Om voor financiering in aanmerking te komen, moet je concrete activiteiten beschrijven die bijdragen aan de doelstelling(en) van de subsidieregeling of het fonds. Ook moet je kunnen aantonen dat er draagvlak voor is en, in het geval van lang lopende projecten, dat je de activiteiten na afloop van de subsidie zelfstandig kunt voortzetten.

Fondsen aanvragen kan veel tijd kosten. Sommige fondsen werken met een standaard aanvraagformulier, maar vaak wordt ook gevraagd naar een uitgebreid dekkingsplan met informatie over het project, de verwachte resultaten ervan, een gedetailleerde begroting en de wijze waarop je deze - via het fonds maar óók met geld van andere partijen - denkt te financieren.

Overheidsssubsidies
Ook provincies en de landelijke overheid hebben regelmatig subsidieregelingen, waar bewonersinitiatieven gebruik van kunnen maken. Er zijn landelijke, regionale en lokale goede doelen-fondsen. Elk met een eigen doelstelling en werkgebied. Ondersteuning door een gerenommeerd fonds of overheid helpt het imago van een bewonersinitiatief. En stimuleert vaak andere financiers om ook een financiële bijdrage te geven.

Timing
Soms wordt er met calls gewerkt. Je kunt dan een of meerdere keren per jaar een aanvraag indienen binnen een bepaalde periode. Het is verstandig om je eigen planning naast het beslissingsschema van de overheid of het fonds te houden. Zo voorkom je dat de voortgang van je initiatief wordt geremd.

Een aantal overheden en fondsen biedt expertise, advies of een kwaliteitsontwikkelingstraject aan de initiatieven die zij ondersteunen. Dit vergroot de kans op succes en continuïteit van je initiatief.

Tips voor het schrijven van een goede subsidieaanvraag

Praktijkverhaal 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"1","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"231183"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":true,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
 

 

 


 

 

 

Om rekening mee te houden:

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"10","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"231185"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":false,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Agenda 

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"234361"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":true,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}


 

 
 
 

Andere financieringsvormen 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"5","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-link","topn":"10","orderBy":"NEWID()","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"234261"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":false,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

 

 

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen