Amsterdam: Buurtbewoners kopen de Eester

Wat in 2014 begon met ‘buurteettafels’ groeide in korte tijd uit tot buurtcoöperatie de Eester: een levendige plek in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam, waar bewoners samen bouwen aan een sociale, veilige en duurzame buurt.

In een voormalig kantoor aan de Cornelis van Eesterenlaan, dat werd gehuurd van de woonstichting, worden allerlei activiteiten georganiseerd – van kinderactiviteiten tot een reparatietafel en van yogales tot burenhulp.

Huurverhoging … of zelf kopen?
In 2021 kondigde de woonstichting aan het pand te gaan verkopen. De buurtcoöperatie vreesde dat het in handen zou vallen van een investeerder/commerciële partij, met een fikse huurverhoging als gevolg. Toen het pand op 3,5 ton werd getaxeerd, vatte het idee post dat het wellicht een reële optie was om het met de buurt te kopen. Er werd een werkgroep gevormd om verschillende scenario’s te onderzoeken. Het meest kansrijke leek een combinatie van het aangaan van leningen en het verkopen van obligaties aan buurtbewoners. De werkgroep schreef fondsen aan en stak haar licht op bij collega’s in de Rotterdamse wijk Middelland, die eerder met succes hun ontmoetingsruimte – het Wijkpaleis – hadden aangekocht. Ook zochten ze contact met KNHM, die bereid bleek ze een ton te lenen.

Gouden greep: een buurtenquête
Alvorens daadwerkelijk met crowdfunden te starten, zette de buurtcoöperatie eerst een enquête in de buurt uit. Hierin werd bewoners onder meer gevraagd of ze bereid zouden zijn om te investeren, en welke prijs en welk rentepercentage zij voor de obligaties redelijk zouden vinden. Dat bleek een gouden greep, aldus voorzitter Meta de Vries. ‘Uit de enquête bleek dat ons plan om het pand te kopen op een enorm breed draagvlak konden rekenen. Op basis van de resultaten wisten we: Het gaat ons lukken!’ Hiermee was het eerste zaadje geplant. De prijs van een obligatie werd vastgesteld op 250 euro, met een maximum van tien obligaties per buurtbewoner. Wie wilde, kon daarnaast nog een schenking doen. Meta: ‘In deze wijk zit aardig wat geld, maar in een andere wijk zijn misschien heel andere bedragen of constructies passend. Stap één is echt om dat goed uit te zoeken.’

Fanfare
Op de website van De Eester werden alle investeringsmogelijkheden op een rijtje gezet, en op 1 mei startte de crowdfundingcampagne. Meta is trots op wat het veelzijdige en kundige team van de Eester allemaal heeft gedaan om te zorgen dat deze niemand in het Oostelijk Havengebied kon ontgaan. Dat betekende – naast flyeren en een mailing naar het hele netwerk – letterlijk herrie maken. ‘We trokken met een fanfare door de buurt, hingen grote spandoeken op en zorgden voor aandacht in de pers. Op de middenberm van de weg werd bij wijze van mascotte een kleurrijk houten huisje opgetrokken. De boodschap was echt niet te missen, en binnen de kortste keren wist iedereen wat er ging gebeuren. Mensen stonden te popelen om mee te doen en diezelfde dag konden we de eerste obligaties al overhandigen.’ Daarna ging het snel: binnen een paar maanden was het hele bedrag - én meer! - binnengehaald. Ongeveer de helft in obligaties en leningen, en de rest in giften van buurtbewoners, RCOAK en de Rabobank. De door KNHM  toegezegde lening bleek op zich niet eens meer nodig: de buurtbewoners konden het pand zonder verdere steun van buitenaf kopen en zelfs nog een buffertje aanleggen voor de verbouwing!

Beheerstichting
De coöperatie bracht het ingezamelde geld onder in een beheerstichting. Die schafte het pand aan en draagt zorg voor het aflossen van de obligaties en leningen over 5, 10 of 15 jaar. Met buurtbewoners die meer dan 2.500 euro leenden, werd een individuele overeenkomst gesloten, met een looptijd en rentepercentage naar keuze. Hoe langer de looptijd, hoe hoger de rente.

Op 1 oktober werd de campagne afgesloten met een borrel. De fanfare was weer van de partij en buurtbewoners zorgden voor lekkere hapjes. Meta: ‘Het was zó vol dat de helft van de mensen buiten stond. Het zonnetje scheen en de buurt voelde echt: de Eester is van ons, dit is óns huis.’

Overweeg je ook een crowdfunding? Dit zijn Meta’s tips:

  • Stel een werkgroep samen van mensen met kennis en daadkracht
  • Vraag advies bij mensen en organisaties die hier ervaring mee hebben
  • Realiseer je dat crowdfunding veel tijd gaat kosten
  • Onderzoek wat mensen in je buurt belangrijk vinden en willen bijdragen
  • Biedt meerdere opties om bij te dragen, en maak de informatie toegankelijk via je website
  • Zorg voor goede PR van de campagne, zorg dat iedereen ziet wat er aan de gang is
  • Zorg voor dingen die online en offline gedeeld kunnen worden, zoals korte filmpjes, bedankflyers, een brochure.
  • Organiseer dingen die je weinig energie kosten en grote impact hebben, zoals een fanfare, een borrel met muziek en lekkere hapjes, gemaakt door verschillende mensen.
  • Vier je successen! Maak met elkaar een feest van wat je doet.

Links:

 

Afbeeldingen

0  reacties

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen