Elementen die bijdroegen aan duurzame financiering

Jeroen Visser vertelt wat het initiatief Trefpunt Vliethage (nu Impact Schipperskwartier) hielp om tot toekomstbestendige financiering te komen en geeft tips voor andere initiatieven..

 • Een leegstaand buurthuis
 • Goede connecties tussen bewonersvereniging en wethouder
 • Het ijzer smeden als het heet is (de wethouder uitdagen op een goed moment)
 • Deal met stadsdeeldirecteur over de activiteitensubsidie
 • Urgentie om sociale cohesie te versterken in de wijk
 • Startkapitaal 40.000 euro om alles (met wijkbewoners) op te knappen
 • Betrokken bestuur en vrijwilligers
 • Een onafhankelijke projectleider/kartrekker om het op te starten
 • 3 STIP baners uit de buurt
 • Duidelijke kaders stellen (groeien en ontwikkelen) en handhaven waardoor de buurt begrijpt wat wel/niet kan

Tips voor andere initiatieven:

 • Bij een combinatie van urgentie en welwillendheid zorgen dat je de ruimte die er is optimaal benut en oprekt
 • Als je positief bent werkt dat aanstekelijk. Dat merken niet alleen buurtbewoners, maar de gemeente ook. Die komen dan makkelijker met hulp.
 • Neem bewoners serieus en zet ze in hun kracht, in de regisserende rol.
 • Wees niet bang om de gemeente een beetje uit te dagen om ze uit hun ivoren toren te halen. Er wordt vanuit gegaan dat bewoners gaan participeren. Er wordt over 'de burger' gepraat.  Ik draai het om. Het zijn de professionals die moet participeren. Ik probeer dit soort concepten over de burger altijd op scherp te zetten en de boel om te draaien. Jij zult je als ambtenaar moeten aanpassen aan de burger waar je het over hebt.
 • Nieuw bestuur smeden met betrokken mensen uit de wijk en samen op pad gaan voor wij-gevoel

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen