Stadsdorp Elsrijk

Stadsdorp Elsrijk in Amstelveen is een duurzame relatie aangegaan met zowel de gemeente als de welzijnsinstelling.

Stadsdorp Elsrijk in Amstelveen is een buurtinitiatief van bewoners van de wijk Elswijk waarbij bewoners samen vorm geven aan activiteiten en regie hebben over wat belangrijk is voor wonen en samenleven.

Het stadsdorp heeft het opdrachtgeverschap voor het welzijnswerk gekregen van de gemeente. Hun claim in de Right to challenge is dat zij het beter, effectiever en goedkoper kunnen werken dan de welzijnsorganisatie Participe. Het budget ging vroeger naar de wijkcoach en de beheerder in dienst van en aangestuurd door de welzijnsorganisatie. Voor € 50,000 werd in het verleden 20 uur beschikbaar gesteld.

Het stadsdorp had andere ideeën over wat er nodig was voor de wijk dan de welzijnsorganisatie, en omdat zij een vrijwilligersorganisatie zijn kunnen zij ook zonder overhead factureren. Nu gaat het budget naar het stadsdorp, die huurt daar de beheerder en de wijkcoach voor in, en stuurt hen aan. Met hetzelfde geld konden er twee keer zoveel uren worden betaald omdat de overhead niet hoeft te worden gerekend.

Waarom werkt het goed?

  • Een gecommitteerde gemeente – al sinds 2012 visie en beleid dat bewoners aan zet moeten zijn.
  • Gecommitteerde bewoners – bewoners moeten zich wel zo blijven ontwikkelen dat zij de verantwoordelijkheden aan kunnen van financiering en opdrachtgeverschap.
  • Goed relatiebeheer tussen gemeente, welzijn en bewonersorganisatie.
  • Gedeelde visie – bewoners centraal

Afbeeldingen

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen