Afrikaander Wijkcoöperatie

De Afrikaander Wijkcoöperatie past gestapelde financiering toe.

De Afrikaander Wijkcoöperatie in Rotterdam past gestapelde financiering toe. Een belangrijke doelstelling van de coöperatie is het creëren van lokale werkgelegenheid. De coöperatie heeft 45 mensen in loondienst.
 

Het grootste deel van de inkomsten komt uit de verkoop van diensten. Ze leveren als opdrachtnemer diensten aan woningcorporaties, zoals schoonmaakdiensten (van portieken en logeerwoningen), hoveniers-, beheer- en huismeesterdiensten. Daarnaast doen ze catering vanuit hun keuken.

De coöperatie huurt haar gebouw voor een maatschappelijke huurprijs van Vestia, maar mag ruimtes onderverhuren voor evenementen. Dus dat is ook onderdeel van het verdienmodel. Voor hen is het belangrijk dat het lokale werkgelegenheid creëert. Dus dat gebouw moet ook weer schoongemaakt worden, er moet een beheerder zijn.
Via right to challenge met de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam verzorgen ze duurzame afvalinzameling en -scheiding op de markt. Sinds een tijdje maken ze ook na afloop van de marktdag het marktterrein schoon.


Veel van de mensen die zij in dienst nemen, hadden daarvoor een uitkering. Sinds twee jaar krijgen we 2000 euro per persoon die ze duurzaam uit de uitkering halen.
Daarnaast hebben ze een klein deel subsidie. De cooperatie is voor het eerst opgenomen in het cultuurplan van de gemeente Rotterdam, daarmee hebben ze financiering voor een cultuurprogramma van 4 jaar. En af en toe hebben ze ook een soort ontwikkelsubsidies. Door corona lag de verhuur en de catering stil, en ook de schoonmaak van portieken. De coöperatie kon dit opvangen doordat andere activiteiten, zoals schoonmaak van logeerwoningen, duurzame afvalscheiding van de markt en het hovenierswerk voor woningbouwcoöperaties wél door konden gaan.


Tips voor andere initiatieven:

  • Investeer in goede relaties. Zowel met de wijk als met partijen waar je opdrachten vandaan kunt halen, zoals de gemeente en woningcorporaties;
  • Zorg dat je goede mensen vindt en stop niet teveel energie in mensen die het niet snappen of willen;
  • Werkgeverschap is niet altijd makkelijk, het zet je soms voor moeilijke keuzes. Wees daarop voorbereid;
  • Denk na over je positionering. Als stichting uit de kunstwereld werden we niet serieus genomen als opdrachtgever. Als zorgcoöperatie wel;
  • Neem de mensen die het wél willen mee en laat zien dat het kan. Zoek naar experimenteerruimte waar het wél kan, wat je wél kunt doen en bouw dat uit;
  • Laat soms los wat je van tevoren in je hoofd had. Onthoud dat ontwikkelen tijd kost en langzaam gaat. Maak ruimte voor organische groei;
  • Gelijkwaardigheid is heel belangrijk, en ook hoe je met mensen omgaat en betrekt. Je kunt heel  veel bereiken. Samen kun je veel meer dan je soms denkt. Geef wijkbewoners ook gewoon de ruimte om iets te doen. Vraag niet: dit is mijn idee en wil je daarin passen? Maar: kunnen we samen een idee vormen?;
  • Heel belangrijk: kijk waar de kansen liggen;
  • Haal naast je andere diensten ook subsidie binnen als dat mogelijk is, dat geeft vrijheid om te experimenteren, dingen ontwikkelen die zichzelf nog niet kunnen bedruipen, te innoveren. Dat is ook belangrijk!

Afbeeldingen

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen