Het succes van de dorpsraad in Vledder

04-03-2022
0 reacties

De dorpsraad in Vledder heeft een eigen woonzorgcentrum gerealiseerd.

De Borgstee  - levensloopbestendig wonen in Vledder

Dorpsbelang Vledder houdt sinds 2013 buurtgesprekken. De bevolking in Vledder vergrijst. De inwoners geven aan zich in te willen zetten voor de dorpsgemeenschap. Ze hechten groot belang aan hun woon- en leefomgeving die zij als mooi, relatief veilig en sociaal betrokken kwalificeren. Het “Naoberschap” wordt hoog gewaardeerd. Men wil hier graag blijven wonen. Ook als het dagelijkse leven steeds meer door lichamelijke en/of psychische beperkingen wordt bepaald. De leden stellen de visie op levensloopbestendig wonen vast en dragen het bestuur op onderzoek te doen naar de realisatiemogelijkheden van een woon-zorgcentrum in Vledder.

Financiering blijkt mogelijk nadat 52 dorpsgenoten zich bereid hebben verklaard een obligatielening te willen verstrekken. Hun inbreng, in totaal 850.000 euro, is samengebracht in de Coöperatieve vereniging Obligatiehouders Woon-zorgcentrum Vledder.

De Coöperatieve vereniging Obligatiehouders woon-zorgcentrum Vledder is één van de vier financiers van de bouw van het woon-zorgcentrum. Andere financiers zijn: Triodosbank, Drentse Energie Organisatie (DEO) en Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM)

De Borgstee omvat 16 huur/zorgappartementen, 3 logeer-/herstelkamers en zorg faciliterende ruimten. In het andere bouwdeel zijn 16 koopappartementen gerealiseerd.

Afbeeldingen

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen