Submenu

Handelingsonderzoek Het Onderste Boven

Hoe creëren we een samenleving waarin we voor elkaar zorgen? Welke noodzakelijke veranderingen in geldstromen, governance en maatschappelijke waarden zijn daarbij nodig? Daarover gaan we in gesprek met alle betrokken instanties en partijen.

Over het handelingsonderzoek
Nederland zorgt voor elkaar. Hoe komen we bij de essentie, bij de werkelijke betekenis van deze woorden? Kerndoel van Nederland Zorgt Voor Elkaar - het landelijke netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen - is burgerinitiatieven versterken en deze met elkaar in contact brengen. Hoe creëren we een samenleving waarin we voor elkaar zorgen? Welke noodzakelijke veranderingen in geldstromen, governance en maatschappelijke waarden zijn daarbij nodig? Daarover gaan we in het kader van handelingsonderzoek in gesprek met alle betrokken instanties en partijen.

De vele initiatieven laten zien dat er een grote beweging gaande is van burgers die vanuit een grote betrokkenheid de verantwoordelijkheid nemen voor ontwikkelen in hun eigen leefgebied. Zorgcoöperaties, energiecoöperaties, voedselcoöperaties  en vele andere initiatieven getuigen daarvan. Op dit moment worden deze initiatieven door de overheid als op zichzelf staande individuele projecten benaderd, maar in het ‘veld’ is er bij de initiatiefnemers behoefte aan samenhang en structureel beleid.

Nederland Zorgt Voor Elkaar is uit deze beweging voortgekomen en ziet het als een opgave om een nieuwe werkwijze, nieuw beleid te creëren waarbij overheid en burgers samen optrekken vanuit de kernvraag: Wat is er structureel nodig om deze ontwikkeling duurzaam te maken? 

We leven in een tijd waarin de kloof tussen overheid en burgers onoverbrugbaar groot lijkt te worden. Als we het hoofd willen bieden aan wantrouwen en polarisatie, aan het onveilige gevoel niet gehoord te worden, zich niet verbonden te weten, zullen we elkaar moeten opzoeken om vanuit vertrouwen en samenwerking weer de verbinding met elkaar te krijgen, in al zijn diversiteit.

De regie van dit proces ligt bij de burgerbeweging die deze ontwikkeling genereert. Het is bottom-up. We formeren een kernteam van ervaringsdeskundigen uit langlopende burgerinitiatieven. Hun kennis en talent organiseren en benoemen, zij hebben de regie en bewaken het proces. Zoveel mogelijk differentiatie aan kennis en talent organiseren om tot een zo groot mogelijke kwaliteit te komen.

Lees meer op de site van Het Onderste Boven


Kwartiermaker voor dit handelingsonderzoek is Anne Hilderink, grondlegger en ontwikkelaar van Gebiedscoöperatie Klooster&Buren. Zij is bereikbaar via anne.hilderink@nlzve.nl.

 

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen.

Meer informatie

Contact

ondersteuningsteam@nlzve.nl 
0800-8010 (werkdagen 09.00-17.00 uur)


 

 

Cookie-instellingen